Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. z siedzibą przy ul. I Brygady Legionów 17C, 72-100 Goleniów, niniejszym ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatur w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Goleniowie”, należy składać w sekretariacie Spółki przy ul. I Brygady Legionów 17C, 72-100 Goleniów w terminie do dnia 19 lipca 2021 r. godz. 12:00.

 

Szczegółowe warunki zgłoszeń oraz wymagania stawiane kandydatowi, jak również harmonogram konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółki http://www.pgkgoleniow.pl oraz Urzędu Gminy i Miasta Goleniów, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 17 C, 72-100 Goleniów.

 

1. Regulamin konkursu

2. Ogłoszenie pełne

3. Harmonogram konkursu na Prezesa Zarządu