Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Goleniowie

 

 

Rada Nadzorcza "Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej" Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie informuje, że w dniu 17 października 2019 r. podjęto uchwałę o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Andrzeja Bartłomieja Cieślińskiego.

Pan Andrzej Bartłomiej Cieśliński obejmie funkcję Prezesa Zarządu w dniu 1 listopada 2019 r.

Wybrany kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe, skupione wokół stanowisk kierowniczych z zakresu zarządzania spółkami i dbania o ich rozwój oraz płynność finansową.

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej