Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

AKCJA ZIMA

 

Potrzebę posypania można zgłaszać na numer telefonu 660 467 356

Za utrzymanie zimowe dróg należących do Gminy Goleniów odpowiada PGK w Goleniowie.
W przypadku dróg powiatowych, a więc większości dróg łączących wsie, odpowiedzialne jest starostwo powiatowe. Telefon kontaktowy to nr 609 674 231.
Stan dróg wojewódzkich ( czyli np. drogi Goleniów-Maszewo, Goleniów-Stepnica) kontroluje Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie, tel. dyżurny - 91 834 04 35.
Drogi krajowe S3 i S6 utrzymuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, tel. dyżurny – 91 432 53 14.