Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Odbiór odpadów pobudowlanych i poremontowych z worków Big-Bag

Regulamin świadczenia usług odbioru odpadów pobudowlanych i poremontowych z worków Big-Bag:

 1. Worki Big-Bag przeznaczone są na odpady pobudowlane i poremontowe.
 2. W workach Big-Bag można umieszczać odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np.: pokruszony beton, płytki, cegłę, dachówkę, kamień, elementy sanitariów i umywalek.
 3. W workach Big-Bag zabrania się umieszczania azbestu, papy, wełny mineralnej, substancji niebezpiecznych, opon, styropianu, substancji żrących, odpadów opakowaniowych.
 4. W wypadku umieszczenia w workach odpadów innych niż dozwolone zastrzegamy sobie możliwość nieodebrania worka.
 5. Ładowność worka Big-Bag wynosi 1 Mg.
 6. Czas ładowania worka Big Bag jest dowolny.
 7. Po zapełnieniu worek winien znajdować się w miejscu umożliwiającym podjazd samochodem dostawczym z dźwigiem HDS (nie dalej niż 2 m od ulicy).
 8. Nie wolno ustawiać worków pod zadaszeniami, liniami wysokiego napięcia oraz drzewami.
 9. Usługę odbioru świadczymy w dni robocze w terminie 2 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru od klienta.
 10. Na życzenie klienta wystawiamy Kartę Przekazania Odpadu.
 11. W przypadku chęci podjęcia takiej usługi klient winien zgłosić się do Spółki P.G.K. w celu podpisania zlecenia, oraz opłaty za powyższą usługę.
 12. Akceptacja regulaminu następuje w momencie zamówienia usługi odbioru i uiszczenia opłaty za powyższą usługę.
 13. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego : pn - pt 91-418-44-26