Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Sukcesywny zakup paliw

Płynnych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie elektronicznych kart flotowych, w terminie 12 miesięcy, na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.

http://bip.pgkgoleniow.pl/zamowienia/pokaz/6