Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Harmonogramy odbioru odpadów od mieszkańców

Harmonogramy obowiązują od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

 

Prosimy wszystkich mieszkańców o wystawianie pojemników z odpadami zmieszanymi,

zawiązanych worków z odpadami selektywnymi oraz gabarytów w dniu ich odbioru,

przed posesję do godz. 6:00.

 

Pracownicy Spółki nie wchodzą na teren posesji.

 

Odpady zbierane selektywnie

 

Odpady zmieszane

 

Odpady wielkogabarytowe

 

Gmina Stepnica